Houd Gij Mijn Handen Beide - Various - Alle Volken Looft Den Here (Vinyl, LP)

Ga naar: navigatie , zoeken. Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel s :. Categorie : Lied. Verborgen categorie: Kerkliedwiki:Zie artikel. Drukt mij soms kommer neer Nader, mijn God, bij U! Neem mijn handen M. Niet wat mijn hand ooit deed M. Nog niet, mijn kind M. O, dat mijn wandel nader zij M. Wie heeft op aard de prediking gehoord. Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt. Des konings vaandels.

De koningsvaandels - nieuwe vertaling. Zing, mijn tong bezing het teken. Daar gaat een lam en draagt de schuld. O Lam van God, onschuldig. Lam van God -nieuw - gewijzigde melodie. Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. Wie hangt er deerlijk. Gij wordt voor mij gekruisigd. Den Heer wil ik prijzen. De dag rijst rood in het verschiet. De mond der aarde spreekt. O dag van de verrijzenis. Nu de Heer is opgestaan. Die in de dood gebonden lag.

Christus lag in de dood terneer - naar Duits - verbetering? Vertaalfouten en vrijheden. Jezus Christus, onze Heiland. Komt drinken wij tot lafenis. Halleluja, de blijde toon. O morgen van verblijden. O hart spring op van vreugde - naar Duits. Laat groot en klein. Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Ten Kate voor Steenbeek Jezus is ons licht en leven.

Pierson vluchtheuvelzang. Gij die der sterren schepper zijt. Gij maakt ons, Jezus, waarlijk vrij. De dag van onze Vorst brak aan.

Overwinner, grote Koning. Wij knielen voor uw zetel neer. Al heeft Hij ons verlaten. In bidden en in smeken. De jaarkring brengt ons in zijn keer. Kom, Heilige Geest, Here God. Toen eenmaal God terneder kwam. Christus stoot de hemel open. Gods adem die van boven kwam. Geweldige gedreven wind. De wereld is gewonnen. Niet enkel door het water. LP Kant 15 LvK , , ,,, en LP Kant 16 LvK ,,,,,,,,, en LP Kant 17 LvK ,,,,,,, en LP Kant 18 LvK ,,,,,, en LP Kant 19 LvK , ,,,,,,,, en LP kant 20 LvK , ,,,,,A,, en LP Kant 21 LvK ,,,,,,,,,, en LP Kant 22 LvK ,,,,,,, en LP Kant 23 LvK ,,,,,,, en Klik op het Lied Nummer!

Uit vuur en ijzer Flip's Music A collection of Psalms, Hymns and Spirtual Songs. Willcocks mp3. Barnes mp3. O eeuw'ge Vader, sterk in macht K. Mulder - Jeduthun, orgel en piano Vrucht dragen n. Maaijen arr. Beati Mortui F. Mendelssohn - Jeduthun Abide with me; 't is eventide H. Millard arr. Kerstnachtdienst 24 december Komt allen tezamen, Nadere informatie.

Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. En wij prijzen en aanbidden Nadere informatie. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Halleluja 8x Ben je groot Nadere informatie. Opwekking Opwekking Opwekking Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing Nadere informatie.

Heer, geef vrede die ons samenbindt. Laat ook van die milde regen, dropp len vallen Nadere informatie. Tweede Paasdag Lezen : Jacobus 4. Liedteksten groep 3 en Liedteksten groep 3 en 4 Week Psalm 1a 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, Vanwaar ik dag en nacht Des Hoogsten bijstand wacht.

Week Psalm 1b Mijn hulp is Nadere informatie. Kerstnachtdienst op 24 december in de Vloedschuur Kerstnachtdienst op 24 december in de Vloedschuur Cantorij komt binnen met Hanaqpanach een oud kerstlied van gechristianiseerde Indianen uit Hemelse vreugde, duizenden malen zullen wij u lof Nadere informatie.

Pauw Eindhoven Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Johannes de Heer dienst 5 november om Voorganger: Ds. Thema: De kennis van onze ellende Johannes de Heer dienst 5 november om Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. Nadere informatie. Welkom in de Hoeksteen. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Lied van de maand kerk school Lied van de maand kerk school Dit liedboekje is van Samenzang: Kom allemaal samen op de wijs van Komt allen tezamen Samenzang: Kom allemaal samen op de wijs van Komt allen tezamen Kom allemaal samen.

Kom, laten wij Nadere informatie. Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag donderdag 2 juni Liturgie middagdienst Hemelvaartsdag donderdag 2 juni Thema: De zon gaat op!!

Scheltens, gesproken woord Organisten: Nadere informatie. Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht; Nadere informatie.

Lied van de maand Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook Nadere informatie.

Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn Ontmoetingskerk, 24 december Organist: dhr.

Er is een God die hoort Beveel gerust Uw wegen Gez. Die wolken, lucht en winden Wijst spoor en loop en baan, Zal ook wel Nadere informatie. Schuurman Oldebroek Welkom in deze dienst Voorganger is ds. Golden Oldies. Thema: Als de geraniums zwijgen Evangelisatiedienst Zondag 8 februari om Hans Nadere informatie. Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder Vermeul Mmv zanggroep Joy. Verheij Welkom in deze dienst Voorganger is ds.

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds.

"Looft de HERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natien; want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja." Een oproep aan alle landen en alle volken om de HERE te prijzen. Nu is dat niet vanzelfsprekend, maar er komt een tijd dat elke knie zal buigen en elke tong belijden dat Jezus Heer is.

8 thoughts on “Houd Gij Mijn Handen Beide - Various - Alle Volken Looft Den Here (Vinyl, LP)

  1. Lied 1 Houd Gij mijn handen beide met kracht omvat, geef mij uw vast geleide op ’t smalle pad. Alleen kan ik niet verder, geen enk’le schree, neem trouwe zieleherder, mij met U mee. 2 Op d’ ongewisse baren van d’ oceaan, in stormen en gevaren grijp, Heer, mij aan. Ik zie uw aanschijn+ Read More.
  2. Looft de Here alle gij volken. Evangelische Liedbundel 30 Opwekking 54 Youth for Christ Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8*) Tekst: N.B.G. (Psalm ).
  3. Apr 27,  · Houd Gij mijn handen beide denis jacquiau. Loading Unsubscribe from denis jacquiau? Neem Heer Mijn Beide Handen - Duration: .
  4. Alle volken, looft de Here, aarde, zing een vrolijk lied. Juicht nu allen, geeft Hem ere, Hij vergeet de Zijnen niet. In het beurtgezang der sferen, in des afgronds bange kreet, ruist de lof, de lof des Heren, die de Zijnen niet vergeet. Uit Hem vloeien alle krachten, tot Hem stijg' der aarde lied. Zalig, wie de Heer verwachten, Hij vergeet de.
  5. Alle volken, looft de Here. Uit Kerkliedwiki. Ga naar: navigatie, zoeken. Dit lied is te vinden in de volgende veelgebruikte liedbundel(s).
  6. Looft den Here alle heidenen, prijst Hem, alle natiën, alle natiën, alle natiën, halle, halleluja. Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons en de waarheid des Heren is in der eeuwigheid. Want zijn goedertierenheid is geweldig over ons en de waarheid des Heren is in der eeuwigheid. Halleluja, halleluja. Looft den Here alle heidenen.
  7. Looft de Here, alle gij volken componist M. Spijker Tekstdichter / vertaler NBG. Inhoud Categorie: Psalmen Bijbelteksten: Psalm , Muziek Maatsoort: 4/4 Tempo: Toonsoort: G Majeur – Licentie Na aankoop bezit u 1 tot 4 afdruklicenties van de leadsheet. Wilt u de leadsheet meer dan 4 keer afdrukken, dan dient u meerdere licenties aan te.
  8. Gij volken loof uw God en Heer is een Duits lied gebaseerd op de tekst van Psalm De tekst Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all is van Joachim Sartorius en vertaald door Jan Willem Schulte lucbabobfilante.svizokagluricocoveswaytsunucuph.co melodie is van Melchior Vulpius.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

>